Privacy statement Cooqing b.v.

Cooqing b.v. (hierna Cooqing) vindt jouw privacy erg belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Met het doorgeven van jouw persoonsgegevens geef je Cooqing toestemming om je gegevens te verwerken in de zin van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
In dit privacy statement leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we jouw gegevens gebruiken en verwerken. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 14 december 2016.

Manier van verwerking van gegevens en het doel
We vragen iedere hobbykok om zich bij ons te registreren. Bij deze registratie wordt een account voor je aangemaakt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven bij je registratie. Wij verwijderen gegevens die niet langer nodig zijn.
De volgende persoonsgegevens worden van jou als hobbykok gevraagd en door ons verwerkt: voornaam, achternaam, telefoonnummer en je mailadres.

Wij vragen deze gegevens zodat voor de restauranthouder een goed beeld ontstaat van de hobbykok zodat er een succesvolle match gerealiseerd kan worden. Verder informeren wij je graag via onze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van Cooqing en onze businesspartners.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Je kunt ervan uitgaan dat onze servers op een juiste wijze beveiligd zijn en jouw gegevens op een juiste wijze verzonden worden.

E-mail en nieuwsbrief
Wanneer jij je registreert op de website van Cooqing, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als nodig voor de uitvoering van onze dienst. De gegevens worden in ieder geval zo lang bewaard, als dat je account actief is op onze website.
Daarnaast kunnen wij jou ook commerciële e-mails sturen. Uiteraard kun jij je hiervoor altijd afmelden. Dat kan via service@cooqing.nl en via een afmeldmogelijkheid in de e-mail zelf.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden verder door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en zullen de gegevens nooit zonder toestemming aan derden verstrekken.

Gebruik van cookies – Google
Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij de instellingen onthouden en onder andere aanmeldgegevens bewaren of bij het tonen van overzichten tijdelijke instellingen bewaren.
Cooqing gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze site gebruiken. De informatie die Google op die manier verkrijgt en het adres van jouw computer (IP-adres) worden opgeslagen door Google op haar servers in de Verenigde Staten, zonder dat wij hier invloed op hebben. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We garanderen wel dat Google Analytics de cookies niet zal gebruiken om banners te tonen op onze site op basis van het klikgedrag van onze gebruikers. Behalve de diensten van Google maken wij geen gebruik van tracking cookies. Je kunt het gebruik van cookies ook weigeren via je browser instellingen.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement. We raden je daarom aan dit statement geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan Cooqing via service@cooqing.nl

Cooqing B.V. Cooqing B.V., gevestigd aan Van Mekerenstraat 9 6655 AM Puiflijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://cooqing.nl Van Mekerenstraat 9 6655 AM Puiflijk ‭+31 6 20 79 82 17

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cooqing B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum- Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@cooqing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cooqing B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cooqing B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: zolang je account actief is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cooqing B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cooqing B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cooqing B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cooqing B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar redactie@cooqing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cooqing B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cooqing B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via redactie@cooqing.nl